Huisregels voor Festival Oude Dijk Tilburg

Onderstaande zaken zijn niet toegestaan op het festivalterrein:

  • glaswerk
  • grote hoeveelheden eten
  • wapens of gevaarlijke voorwerpen
  • harddrugs en/of lachgas

Bezoekers jonger dan 18 jaar zijn niet toegestaan alcoholische dranken te kopen en/of te nuttigen.

Honden zijn welkom mits aangelijnd

Fietsen of brommers parkeren in de fietsenstalling

Zonder toestemming mag er op het terrein geen handelswaar worden verkocht. 

Geen open vuur of vuurwerk.

Het betreden van het evenementen terrein is op eigen risico

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels en de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging, medische teams en andere betrokken partijen.

Afval/etensresten weggooien in de daarvoor bestemde afvalbakken

Ben lief voor elkaar!